Doradztwo procesowe

Sprawdzone możliwości zarządzania procesami

INFO

Analiza procesów zarządzania informacją w firmie przy wykorzystaniu doświadczeń w pracy z ponad 900 klientami.

Posiadając 25 lat doświadczenie w zarządzaniu informacją w firmie i pracując z bazą ponad 900 klientów, realizujemy usługi doradcze w zakresie optymalizacji procesów obiegu informacji.

Podstawowe korzyści wynikające z realizowanej usługi:

 • Możliwość optymalizacji kosztów wewnętrznych w firmie;
 • Skrócenie czasu obiegu informacji;
 • Zwiększenie skuteczności dotarcia informacji – szybszy obieg to większa sprawność operacyjna;
 • Outsourcing lub likwidacja pobocznych procesów, które nie stanowią podstawy działalności firmy;
 • Uproszczenie raportowania i wsparcie funkcji zarządczej w monitoringu procesów.

W ramach realizacji usługi, podejmujemy następujące działania analityczne:

 • Diagnoza obecnych procesów, wykorzystanie technik tj. wywiady pracownicze, celem identyfikacji problemów i wyzwań stojących przed organizacją;
 • Wskazanie procesów, w których istnieje możliwość obniżenia kosztów ludzkich obsługi procesu np. minimalizacja wymiany informacji, automatyzacja wyszukiwania dokumentów, automatyzacja raportowania;
 • Wskazanie narzędzi i optymalizacji procesowych, dzięki którym firma będzie mogła skupić się na swoim podstawowym obszarze działalności;
 • Propozycja rozwiązań IT wspierających proces;
 • Identyfikacja miejsc opóźniających proces i likwidacja tych miejsc poprzez wskazanie rekomendowanych ścieżek procesowych i aplikacyjnych;
 • Wskazanie narzędzi i procesów firmy PIKA, a także narzędzi dostawców trzecich, które mogą wesprzeć procesy klienta.

Skontaktuj się z nami i dołącz do liderów branży bankowej, energetycznej, którzy korzystają z naszych usług doradczych.

Usługi powiązane

Pozostałe usługi

Contact

Infolinia
5 dni w tygodniu
od 8 do 16
Skontaktuj
się z nami