Polityka Prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest PIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Spadochroniarzy 7, 80–298 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku pod nr KRS: 0000118159, NIP: 5840202932, o kapitale zakładowym w wysokości: 1 200 000,00 zł (dalej jako: „PIKA”).

PIKA wyznaczyła osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

  1. a) e-mailowo, przesyłając wiadomość na adres: iodo@pika.pl
  2. b) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: PIKA Sp. z o.o., ul. Spadochroniarzy 7, 80–298 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”.

PIKA będzie przetwarzać następujące dane osobowe: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania ze stron PIKA, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera. Wskazane dane będą przetwarzane w celu:

  1. a) w przypadku wyrażenia poniższej zgody na korzystanie ze stron PIKA – korzystania z pełnego zakresu funkcjonalności stron oraz prezentowania naszych produktów i usług na stronach – podstawą prawną jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem ze stron PIKA lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PIKA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne i nowych technologii, marketingowe, komunikacyjne i analityczne.

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w różnych okresach, zależnie od celu:

  1. a) korzystania ze stron PIKA – do momentu zakończenia sesji przeglądania stron (pliki cookie sesyjne) albo do momentu usunięcia przez Ciebie plików cookies z danych historii przeglądania w Twojej przeglądarce internetowej – wówczas pliki cookies trwałe, które pozostają w naszych systemach analitycznych, nie będą przypisywane Twojej kolejnej sesji przeglądania stron PIKA;
  2. b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Twoim korzystaniem ze stron PIKA lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – do momentu przedawnienia roszczeń z tego tytułu albo do momentu uwzględnienia Twojego sprzeciwu.

Masz prawo:

  1. a) dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
  2. b) do przenoszenia danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś, tj. otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi;
  3. c) do cofnięcia udzielonej nam zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego czasu.

W celu skorzystania z powyższych praw możesz skontaktować się z PIKA lub z inspektorem ochrony danych – przy użyciu danych wskazanych powyżej.

Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

Masz również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Twoim korzystaniem ze stron PIKA lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Twoja szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu, co do którego wyraziłaś/eś sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z PIKA lub z inspektorem ochrony danych – przy użyciu danych wskazanych powyżej.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu możesz skontaktować się z nami lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych w związku z wyrażoną zgodą jest zawsze dobrowolne, a ich niepodanie (nieudzielenie zgody lub jej wycofanie) nie rodzi żadnych konsekwencji