Informacja o RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ADMINISTRATORA ZBIERAJĄCEGO DANE OSOBOWE W INTERNECIE [strona www.pika.pl]

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie PIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-298 przy ul. Spadochroniarzy 7, zwany dalej Administratorem,
 2. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 

Inspektor ochrony danych

 1. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Karolina Kalkowska,
 2. Można się z nim/nią kontaktować poprzez e-mail na adres: ,
 3. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez administratora, w tym realizacji Państwa praw.

 

Cele i podstawy przetwarzania

 1. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu działań marketingowych oraz kontaktów biznesowych zgodnie z danymi ujętymi w formularzu kontaktowym umieszczonym na stronie www.pika.pl
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora oraz PIKA sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO), którą Strona umowy głównej (handlowej) zobowiązała do przekazania Pani/Pana niniejszej informacji w imieniu ADO; prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu ADO sprawnego bieżącego wykonywania umowy głównej (handlowej) oraz obowiązku informacyjnego wobec Pani/Pana jako podmiotu danych osobowych,

 

Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą zostać następujący odbiorcy w celu wykonania obowiązków przez Administratora:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz PIKA Sp. z o.o.

 

Okres przechowywania danych

 1. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy głównej (handlowej), okres ten może zostać przedłużony o czas niezbędny do ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PIKA Sp. z o.o. – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych na stronie www Administratora zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem internetowym www.pika.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-298 przy ul. Spadochroniarzy 7, zwany dalej Administratorem,
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 3. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Karolina Kalkowska, e-mail: ,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu działań marketingowych oraz kontaktów biznesowych zgodnie z danymi ujętymi w formularzu kontaktowym umieszczonym na stronie www.pika.pl i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora oraz PIKA sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO), którą Strona umowy głównej (handlowej) zobowiązała do przekazania Pani/Pana niniejszej informacji w imieniu ADO; prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu ADO sprawnego bieżącego wykonywania umowy głównej (handlowej) oraz obowiązku informacyjnego wobec Pani/Pana jako podmiotu danych osobowych,
 6. Posiada Pan/Pani prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PIKA Sp. z o.o. – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,
  • przenoszenia swoich danych osobowych, g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane w razie konieczności dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z PIKA sp. z o.o., bez prawa przetwarzania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy głównej (handlowej), okres ten może zostać przedłużony o czas niezbędny do ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Jesteśmy gotowi. Razem z nami sięgnij po inteligentne narzędzia cyfrowej transformacji biznesu

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pn–pt od 8:00 do 16:00