Archiwum dokumentów

Nowoczesne przechowywanie

INFO

• Ponad 420 km przechowywanych dokumentów
• Ponad 11.000 m2 powierzchni archiwów

archiwum_dok_img2

Każda informacja i dokumentacja powinna być przechowywana w warunkach zapewniających przede wszystkim jej bezpieczeństwo. Razem z PIKA zapanujesz nad chaosem narastającej wciąż liczby dokumentów, które przechowywać będziemy w specjalnie do tego celu przygotowanych archiwach PIKA.

Lokalizacje naszych archiwów to kompleksowe Centra Operacyjne przygotowane do profesjonalnego zarządzania dokumentacją.

 

Usługi powiązane

Pozostałe usługi

Contact

Infolinia
5 dni w tygodniu
od 8 do 16
Skontaktuj
się z nami