5 grudnia 2023

Gotowi na e-Doręczenia? Ważne zmiany w obszarze korespondencji cyfrowej od 30 grudnia 2023

Doręczenia elektroniczne

Doręczenia elektroniczne (e-Doręczenia) zgodnie z trendem paperless są odpowiedzią na potrzebę szybkiej cyfryzacji korespondencji. Większość podmiotów administracji publicznej, osoby zaufania publicznego oraz niektórzy przedsiębiorcy będą zobligowani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych. Ta nowa forma ma być równoważna z dotychczasową przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub z doręczeniem osobistym. Dla osób wykluczonych cyfrowo wprowadzono z kolei tzw. publiczną usługę hybrydową (PUH).

W systemie e-Doręczeń za korespondencję z podmiotem publicznym w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) nie pobiera się opłat. Jednak za wymianę korespondencji między dwoma niepublicznymi podmiotami w ramach PURDE lub w ramach kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego naliczana będzie odpowiednia opłata.

Więcej czasu na wdrożenie

Będzie jednak więcej czasu na wdrożenie e-Doręczeń. Ministerstwo Cyfryzacji na spotkaniu z przedstawicielami podmiotów, które miały wdrożyć system e-Doręczeń do 10 grudnia br. zdecydowało o przesunięciu tego terminu. Zgodnie z prośbami płynącymi od podmiotów zobowiązanych zdecydowano o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z doręczeń elektronicznych na 30 grudnia 2023 r. Ministerstwo Cyfryzacji wystąpić ma również z inicjatywą legislacyjną, która pozwoli przesunąć maksymalną datę wdrożenia na
1.01.2025 r. Organizacje zrzeszające podmioty publiczne i zawody zaufania publicznego zgodnie podkreślają, że potrzeba jednak więcej czasu na wdrożenie nowego rozwiązania oraz przygotowanie wewnętrznych regulacji dotyczących obiegu korespondencji. Postulat przesunięcia terminu poparli przedstawiciele m.in. Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, Naczelnej Rady Adwokackiej, Związku Polska Cyfrowa, dostawcy systemów elektronicznego obiegu dokumentów oraz kwalifikowanej usługi doręczenia elektronicznego.

Jak informuje Ministerstwo, Minister Cyfryzacji przedłoży także projekt ustawy zmieniającej maksymalny termin wdrożenia na 1.01.2025 r. Ustawa o doręczeniach elektronicznych przewiduje obecnie maksymalny termin na wejście w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń na 1.01.2024 r. Konieczna jest zatem zmiana przepisów, aby Minister Cyfryzacji mógł dokonać dłuższego przesunięcia daty wdrożenia. Przygotowano już odpowiedni projekt ustawy, który został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Projekt ten zawiera wyłącznie propozycje zmiany maksymalnej daty z 1.01.2024 r. na
1.01.2025 r
. zgodnie z wnoszonymi przez interesariuszy prośbami.

Jak donosi portal www.gov.pl, operator wyznaczony wdroży też nowe funkcjonalności, które zapewnią sprawniejszą obsługę korespondencji, w tym: funkcjonalność pozwalającą na masowe wysyłanie wiadomości do wielu adresatów, masową archiwizację wiadomości w skrzynce doręczeń czy zwiększenie możliwej do wysyłania wielkości załączników za pośrednictwem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

PIKA Sp. z o.o. uważnie śledzi zmiany legislacyjne w obszarze e-Doręczeń. Zespół specjalistów opracowuje obecnie najlepsze rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo danych, poufność korespondencji oraz sprawną integrację systemu e-Doręczeń z autorskimi systemami e-Kancelaryjnymi PIKA, oferowanymi i działającymi u naszych klientów, które umożliwiają im efektywną dystrybucję korespondencji wewnątrz organizacji.

Powyższe działania spełniają przy tym wymagania ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Sprawdź również

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Jesteśmy gotowi. Razem z nami sięgnij po inteligentne narzędzia cyfrowej transformacji biznesu

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pn–pt od 8:00 do 16:00