pdf_logo

Rozwój Grupy PIKA

W ramach wielu działań rozwojowych w ramach Grupy PIKA podjęto kolejny krok w kierunku stworzenia nowych możliwości inwestycyjnych.

Zarząd podjął decyzję o przystąpieniu do wydzielenia Grupy inwestycyjnej –
w ramach planu podziału.