4 marca 2016

POZYTYWNA PRODUKTYWNOŚĆ W FIRMIE PIKA

W maju 2015 roku PIKA Sp. z o.o. rozpoczęła współpracę z firmą 4Results, która przede wszystkim opiera się na założeniach projektu Pozytywnej Produktywności. Co jest jego celem? Poprawa jakości, terminowości i produktywności. Jak oceniane są pierwsze rezultaty?

Firma 4Results zajmuje się podnoszeniem efektywności operacyjnej i wdrażaniem kultury ciągłego doskonalenia w organizacjach usługowych. Pozytywna Produktywność to ustrukturyzowana metodologia budowania trwałej kultury ciągłego doskonalenia w sektorze usług biznesowych. Polega na tworzeniu przejrzystego środowiska pracy i angażowaniu wszystkich pracowników do koncentracji ich czasu na wartości dodanej dla Klienta. Wdrożenie prostych nawyków daje rezultaty systematycznego uwalniania dodatkowego czasu i energii pracowników.

Dlaczego wybraliśmy metodologię Pozytywnej Produktywności? – Ta metoda daje nam efekt, na którym nam zależy – zwiększenie przychodów i obrotów firmy poprzez zwiększenie efektywności i potencjału zespołów pracowniczych obsługujących projekty. Odbywa się to na zasadzie uproszczenia procesu i regularnego zespołowego wdrażania usprawnień przez poszczególne grupy.  Dzięki codziennym i systematycznym spotkaniom pracownicy mają przegląd całego procesu i wpływ na to, jak ten proces wygląda. Natomiast kierownicy uczą się nowych metod zarządzania, co przekłada się na jasność decyzji, a także podnosi jakość relacji między managerami a członkami zespołu – wyjaśnia Leszek Kalkowski, Prezes firmy PIKA Sp. z o.o.

Wprowadzanie zmian zaczęliśmy od Centrum Operacyjnego we Wrocławiu. Po sukcesie postanowiliśmy rozszerzyć projekt na inne oddziały. Koncentracja zespołu na wybranych płaszczyznach, a także system raportowania zapewniający przejrzystość procesów i zadań przyczyniły się do znaczącej poprawy jakości i wydajności pracy.

Jak prowadzący oceniają zaangażowanie pracowników firmy PIKA w projekt Pozytywnej Produktywności? – Praca w PIKA w Centrum Operacyjnym we Wrocławiu dała nam radość z dwóch powodów. Po pierwsze, w stosunkowo krótkim okresie: lipiec – listopad 2015 – w oparciu o metodykę Pozytywnej Produktywności – podnieśliśmy efektywność w kluczowych procesach obsługowych. Wpłynęło to w odczuwalny sposób na jakość usług wykonywanych dla klientów oraz pozwoliło wygospodarować czas na naukę metod ciągłego doskonalenia (np. analiza przyczyn źródłowych problemów, regularne spotkania i analiza wyników, standaryzacja). Sukces ten nie byłby możliwy bez otwartości, pełnego zaangażowania i chęci do nauki nowych metod pracy kierownika Centrum Pana Bartosza Śnieżyka i pracowników, których potrafił zainspirować swoją postawą. Możliwość obserwacji zmiany postawy pracowników Centrum Operacyjnego we Wrocławiu od naturalnych obaw związanych ze zmianą do pełnego zaangażowania w usprawniania, dzielenie się wiedzą i pomoc w ramach zespołów jest dla nas powodem do dumy  – powiedzieli Łukasz Bentkowski, Partner 4Results i Piotr Joński, Konsultant 4Results opiekujący się wdrożeniem Pozytywnej Produktywności w PIKA.

Dzięki szkoleniom organizowanym przez 4Results pogłębiamy wiedzę i rozwijamy swoje umiejętności, aby jeszcze szybciej i sprawnej odpowiadać na zmieniające się potrzeby Klientów. Wszystko odbywa się w dobrej atmosferze, która sprzyja osiąganiu najlepszych rezultatów biznesowych.

– Dzięki poprawie produktywności już po pierwszych miesiącach zwróciły się czas i środki zainwestowane w firmę zewnętrzną. Projekt pokazał, że możemy być jeszcze bardziej efektywni i dalej umacniać pozycję firmy na rynku. W wielu procesach zaobserwowaliśmy różny wzrost produktywności, efektywności i wydajności, ale zawsze przekraczał on 60 proc. i więcej. Teraz posiadamy kompetencje, które w pełnym zakresie będą mogli wykorzystać nasi Klienci do optymalizacji swoich procesów – podsumował Leszek Kalkowski, Prezes firmy PIKA Sp. z o.o.

Sprawdź również

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Jesteśmy gotowi. Razem z nami sięgnij po inteligentne narzędzia cyfrowej transformacji biznesu

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pn–pt od 8:00 do 16:00